Seminar Employee To Success – Sofia Jewels (Hotel Shervinton Tawau)

Seminar ini telah diadakan pada 4 Ogos 2019 yang telah dianjurkan oleh Sofia Jewels dengan kerjasama In3tree Tawau dan bertempat di Hotel Shervinton Tawau. Encik Kadir bin Ali, merupakan seorang guru dari SK Bombalai Tawau telah mengendalikan seminar ini dengan jayanya sebagai seorang Motivator.Seramai 100 orang usahawan telah melibatkan diri menghadiri seminar ini. Diharapkan para usahawan yang menghadiri seminar ini dapat menambahkan ilmu dan lebih bermotivasi sebagai seorang usahawan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *